Usługi

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

 

W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH:

 • instalacje wodociągowe
 • instalacje kanalizacyjne
 • instalacje p.poż.
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje gazowe
 • wentylacja
 • kotłownie, węzły cieplne

W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA:

 • sieci i przyłącza wodociągowych
 • sieci i przyłącza kanalizacyjne
 • sieci i przyłącza gazowe
 • sieci i przyłącza cieplne

W ZAKRESIE ENERGETYKI CIEPLNEJ:

 • projektowanie i wykonywanie instalacji sanitarnych
 • wykonywania świadectw energetycznych
 • wykonywaniu pomiarów termowizyjnych budynków i instalacji grzewczych i energetycznych
 • kierowania i nadzorowania budowy instalacji sanitarnych
 • opinii techniczne w zakresie instalacji sanitarnych
 • opinii techniczne w zakresie przewodów kominowych

ZAKRESIE UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW:

 • przeglądy kotłów i palników gazowych
 • czyszczenie chemiczne kotłów i instalacji grzewczych
 • przeglądy instalacji gazowych
 • przeglądy przewodów kominowych
 • opinie w zakresie instalacji sanitarnych
 • wypożyczanie narzędzi i sprzętu do budowy instalacji sanitarnych

USŁUGI SPAWALNICZE:

 • spawanie TIG (metale kolorowe)
 • spawanie elektryczne
 • spawanie gazowe
 • cięcie plazmowe

NAPRAWY INSTALACJI:

 • kanalizacyjnych
 • wodnych
 • grzewczych
 • solarnych
 • gazowych